ATEX Sertifikalı Ekipman İmalatı


ATEX Nedir?

Atmosphere ve Explosive kelimelerinin kısaltılmış halidir. Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Çalışan Teçhizat ve Sistemlerle ilgili olup, 94/9/AT Direktifi şeklinde geçmektedir.

Avrupa Birliği kuruluşlarının, patlayıcı atmosfere sahip alanlarda, patlama riskine karşı çalışanları korumak için oluşturduğu direktiflerdendir. Temmuz 2003 itibariyle uygulanmaktadır.

AB ülkelerinde, kullanılacak ex-proof ürünlerin ATEX sertifikalı olma zorunluluğu bulunmaktadır. Ülkemizde de, ATEX Yönetmeliği Avrupa Birliği’nin 94/9/EC Direktifi’ne paralel olarak, 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de, “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik (94/9/AT)” olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca yayınlanarak kabul edilmiştir.

Bu yönetmeliğe göre kullanılacak tüm ex-proof malzemeler ATEX (ATmosphere EXplosive) sertifikalı olmak zorundadır. Bu tanıma uymayan malzemelerin kullanılması güvenlik açısından uygun olmayacağı gibi olası kontrollerde de Avrupa Birliğinin 94/9/EC ve 1999/92/EC direktifleri ile yukarıda belirtilen yönetmelik ve 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine aykırılık oluşturacaktır. Ayrıca, itfaiye teşkilatları ve sigorta kuruluşları da kullanılacak malzemelerde bu özellikleri aramaktadırlar.

Açıklama;

Gaz, toz, veya yanıcı madde buharı gibi patlayıcı ortamların bulunduğu sanayi kuruluşlarında, elektrikli aletlerin çıkardığı kıvılcım ve ark sonucundaki patlamayı engellemek amacıyla kullanılan özel malzemelerdir. Bu tip tehlikeli ve patlayıcı ortamlara Ex-Proof, bu ortamda kullanılan elektrikli malzemelere de Ex-Proof malzemeleri adı verilmektedir.

Patlayıcı ortam oluşması ve tehlike yaratabilmesi için üç unsurun (Patlayıcı madde, hava ve patlamaya neden olabilecek bir kıvılcım vs.) bir araya gelmesi gerekir. Bu ihtimalin olabileceği her türlü ortamda Ex-Proof malzemeleri kullanılması gerekmektedir.